Món này còn có cái tệ là đã ăn uống là ko thể dừng lại được :(( Nên khuyến nghị mỗi lần làm cho đúng 1kg thôi